Neu im Katalog:

SB320 Lewis 6-k // 10-12-14-16-18-2 0x320/6-tlg.
BOC
AHB5 Aufstecks+Holzb // 3-4-5-6/12 / 5-tlg.
BOC
HB4XT SDS+ // 5/6x110+8/10x160/4-tl g.
BOC
DB4-2 / 4-tlg.M14 Diamantbo. 35 / 4 0 / 50 / 68 mm
BOC
SB235 Lewis 6-k //6-8-10-12-14-16-1 8-20x235/8-tlg.
BOC